torsdag 4 augusti 2016

Regelsystem I


Reglerna i E12 är relativt enkla. Den tärning som används är en T20 (tjugosidig tärning). Till detta lägger man en bonus bestående av Grundegenskap+Färdighet+Specialisering. Bonusen blir ett värde på 0-20 ). Normalt ska man komma över 20 för att lyckas med en färdighet, men spelledaren kan också ge andra värden beroende på situation. Slår man "20" på tärningen får man slå om addera resultaten. Ju högre resultat man slår desto mer bättre lyckas man. 

När man gör en karaktär köper man upp nivåer på sina grundegenskaper (GE) som går från "Klen" till "Elit". Detta ger 0-8 på färdighetsbonusen.


En karaktär måste ha minst "Svag" på färdigheterna Motorik, Snabbhet och Tålighet. Detta eftersom de påverkar andra värden.

Nästa sak en karaktär ska köpa är färdigheter. Dessa kan också ha ett värde från 0-8. eftersom dessa senare ska kopplas till en GE för att man ska få en bra färdighetsbonus, är det rätt viktigt att se till så karaktärens GE fungerar med de färdigheter man vill vara bra på. Ibland kan olika grundegenskaper användas till samma färdighet. T ex kan "Avståndvapen" användas med Motorik när man skjuter i närstrid, medan det kombineras med Vilja om man väljer att skjuta som sniper på långt avstånd.


Färdigheterna är ganska allmänna och täcker väldigt många situationer. Därför kan en karaktär också välja att specialisera sig på saker hen vill vara särskilt bra på. Här kan man själv bestämma vad man vill vara särskilt bra på.  T ex vill karaktären Abraham vara särskilt bra på historia. Han väljer då att köpa högt på grundegenskapen Intelligens och på färdigheten Bildning, sedan väljer han att specialisera sig på "Historia". En specialisering kan ge 1-4 extra på färdighetsslagen.


Så om vi tänker att Abraham är stark på Intelligens (+4), har max på Bildning (+8) och max på specialiseringen Historia (+4), så skulle han ha +16 på ett färdighetsslag. Slår han då 4 eller mer på 1T20 skulle han lyckas med ett normalt försök på något som har med historia att göra.

Så enkelt var det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar