lördag 27 augusti 2016

Erfarenhet och utveckling


Hur en karaktär utvecklas i ett spel är alltid en klurig fråga. I "Eternal 12" är utvecklingen av karaktären en stor del av spelet, och min tanke var att det skulle ske när man avslutat vissa delar av äventyret. Min första idé vara att alla spelare skulle ha en kortlek där de drog kort i slumpvis ordning, där korten visade hur mycket karaktären kunde öka sina färdigheter, grundegenskaper och liknande.

Efter lite mer testande kom jag på att det var bättre att göra en tabell för varje spelare och sedan låta en tärning avgöra vilken del av tabellen man ska läsa av. Eftersom spelet heter som det gör så finns det 12 nivåer att uppnå, så en gammal hederlig T12 (tolvsidig tärning) fungerar alldeles utmärkt.

På karaktärsbladet kan man sedan hålla reda på vilken av nivåerna man uppnått:

När man sedan nått alla sina nivåer kommer spelet att ta en ny form. En fördel med att skriva ett äventyr och sedan göra reglerna för att passa äventyret.
fredag 26 augusti 2016

Sjukdag...

Arbete på gång

Lungorna och jag är inte direkt kompisar just nu. Har hostat ögonen ur mig i natt och konstiga slemklumpar kommer upp ur luftstrupen. När sedan febern satte in kände jag att jag nog skulle stanna hemma idag.

Jag har då passat på att få lite tusch på några skisser jag gjort. En del filande på storyn har det också blivit. Det är bara två veckor till första spelmötet så man får ligga i lite. Sjuk eller inte...
onsdag 24 augusti 2016

Karta


Idag har jag ägnat dagen med att göra en förenklad karta av Manhattan. Några kanske känner igen den då jag utgått från en annan karta som är rätt lik. Jag ville dock ha den i svartvitt och med de viktigaste broarna utmärkta.

Den kommer att bli viktig för att ha översikt över allt som sker i äventyret.


tisdag 23 augusti 2016

Kyla...


Med gryningen kom dagen
bistert kall och lika mörk
som natten den lämnat bakom sig...
söndag 21 augusti 2016

De samlas...

Lite som de drömmar ni har

Nu börjar det utkristallisera sig. Följande karaktärer har har hittills fastnat på Manhattan av olika anledningar:

1. En dekadent polis.
På resa till New York för att lösa ett uppdrag utanför sitt polisdistrikt. Dåligt har blivit värre, men varför sitta ner och lipa när det är tid att ta tag i saken?

4. Hetlevrad kvinnlig brandman
Boendes i New York, med parkour som största intresse, är den här rödtoppen med anor till tillbaks till Irland.

9. En bullrig biker
En storvuxen man, tillhörandes ett mindre känt motorcykelgäng, är på "genomresa" och har fastnat mellan broarna.

Fortfarande finns de fler där ute som snart önskar uppmärksamhet

Väl mött!
tisdag 9 augusti 2016

Skada


I E12 tar man skada på tre sätt. Omtöcknande skada (OS), Sårande skada (SS) och Dödlig skada (DS) hur många poäng man har av varje beror på grundegenskapen Tålighet (TÅL).

En normal människa har 2 i TÅL, vilket skulle betyda 4 OS, 2 SS och 1DS


Olika former av vapen ger också olika sorters skada. Trubba föremål och naturliga vapen som händer och fötter ger ofta OS, En pistol t ex ger SS och granater och liknande ger DS. 

Nu är det givetvis inte så enkelt. Om en karaktär tar full omtöcknande skada blir han/hon knockad. Skulle en karaktär ta OS som blir mer än vad man kan tar så blir det automatiskt en sårande skada, OS skadan skulle bli noll plus den överskridande skadan.

Ex: Om en karaktär, som tar 4 OS, får en smäll som är på 5 OS, så blir det 1 SS och 1 OS.

Samma sak gäller med SS och DS. 

Givetvis dör en karaktär när den inte kan ta mer dödlig skada. Detta gör att systemet blir ganska snabbt och dödligt. Klena karaktärer bör inte slåss med andra ord...
torsdag 4 augusti 2016

Regelsystem I


Reglerna i E12 är relativt enkla. Den tärning som används är en T20 (tjugosidig tärning). Till detta lägger man en bonus bestående av Grundegenskap+Färdighet+Specialisering. Bonusen blir ett värde på 0-20 ). Normalt ska man komma över 20 för att lyckas med en färdighet, men spelledaren kan också ge andra värden beroende på situation. Slår man "20" på tärningen får man slå om addera resultaten. Ju högre resultat man slår desto mer bättre lyckas man. 

När man gör en karaktär köper man upp nivåer på sina grundegenskaper (GE) som går från "Klen" till "Elit". Detta ger 0-8 på färdighetsbonusen.


En karaktär måste ha minst "Svag" på färdigheterna Motorik, Snabbhet och Tålighet. Detta eftersom de påverkar andra värden.

Nästa sak en karaktär ska köpa är färdigheter. Dessa kan också ha ett värde från 0-8. eftersom dessa senare ska kopplas till en GE för att man ska få en bra färdighetsbonus, är det rätt viktigt att se till så karaktärens GE fungerar med de färdigheter man vill vara bra på. Ibland kan olika grundegenskaper användas till samma färdighet. T ex kan "Avståndvapen" användas med Motorik när man skjuter i närstrid, medan det kombineras med Vilja om man väljer att skjuta som sniper på långt avstånd.


Färdigheterna är ganska allmänna och täcker väldigt många situationer. Därför kan en karaktär också välja att specialisera sig på saker hen vill vara särskilt bra på. Här kan man själv bestämma vad man vill vara särskilt bra på.  T ex vill karaktären Abraham vara särskilt bra på historia. Han väljer då att köpa högt på grundegenskapen Intelligens och på färdigheten Bildning, sedan väljer han att specialisera sig på "Historia". En specialisering kan ge 1-4 extra på färdighetsslagen.


Så om vi tänker att Abraham är stark på Intelligens (+4), har max på Bildning (+8) och max på specialiseringen Historia (+4), så skulle han ha +16 på ett färdighetsslag. Slår han då 4 eller mer på 1T20 skulle han lyckas med ett normalt försök på något som har med historia att göra.

Så enkelt var det.


onsdag 3 augusti 2016

BakgrundÅret är 2018

Ni befinner er alla i staden New York. Ni kan ha olika anledningar att vara där från att bo och arbeta till att bara vara på tillfälligt besök eller semester. Ni väljer själva.

Ni har olika ursprung och yrken, och när äventyret börjar känner ni inte varandra.

Världen har fortsatt att vara orolig och just nu balanserar många länder nära en finanskris. Däribland USA. Det märks en viss oro bland folk ni möter och många nyheter på TV ältar detta. Till allt detta varnas det för att en storm är på väg mot landet.

En natt slår stormen hårt mot staden. Hårda vindar fulla med hagel och tunga kalla droppar får alla att fly inomhus. Några gånger känns det som om staden skälver som av jordbävning. Staden tar mycket stryk och många delar blir utan ström och vatten.

När saker och ting börjar gå tillbaka till det normala bestämmer presidenten att hela Manhattan, där ni är, omedelbart ska isoleras. På grund av en mystisk sjukdom stängs hela ön av och militären slår en järnring kring staden. Det enda som får komma in är transporter med livsmedel och andra förnödenheter. Sten beslutar att alla som befinner sig på Man hattan ska få mat och husrum betald tills allt är utrett. Man uppmanar människor att försöka bete sig som vanligt, och alla kommunikationer är öppna så man kan ha normal kontakt med nära och kära utanför.

När den värsta paniken lagt sig försöker staden verkligen gå tillbaka till det normala, och förutom en och annan helikopter och några extra beväpnade vakter märker man inte så mycket.

Och där börjar äventyret...